Typy šroubů a jejich využití v IT a průmyslu

Šroubové spoje jsou typické především možností variabilně vnášet do provedeného spojení moment, který ovlivňuje jeho celkovou tuhost. Princip šroubového spoje je založený na zvětšení dosedové plochy prostřednictvím šroubové plochy – závitu zabraňující všem prvkům šroubového spoje ve vybočení z osy a současně zajišťují velmi pevné spojení jak mezi prvky vzájemně, tak přitlačením ke spojované konstrukci. Šroubové spoje se využívají k několika základním účelům. Vedle vytvoření velmi pevného nepohyblivého rozebíratelného spoje je možné je aplikovat také v případě, že je potřeba zajistit konstrukce v přesné vzájemné poloze či je seřídit.

Druhy a kategorizace šroubů

Šrouby lze dělit dle několika hledisek, které určují nejen způsob, jakým jsou při vytváření spoje poháněny, ale také jak spolupůsobí s povrchovou plochou nebo připraveným zápustným prvkem. Třídění jednotlivých druhy šroubů lze provést dle následujících hledisek:

 • dle tvaru dříku
 • dle tvaru hlavy
 • dle typu pohonu

Rozdělení šroubů dle tvaru dříku

Dřík představuje svislou část šroubu, která se zavrtává do spojovaného materiálu, dílu či konstrukce a tvoří propojovaní článek působící kolmo na plochu hlavy. Dřík šroubu se skládá ze dvou částí – s hladkou plochou a se závitem, rozdělení šroubů v tomto ohledu zahrnuje:

 • závrtné šrouby – mají kuželovité zakončení, které umožňuje do materiálu vytvořit vlastní pevný závit při aplikaci
 • lícované šrouby – mají zpevněnou hladkou část dříku většího průměru, která umožňuje využití v dynamicky namáhaných konstrukcích
 • stavěcí šrouby – mívají volnou hlavu a závit po celé délce, jež umožňují zpevnění maticí po obou stranách
 • šrouby pro spojování plechů – mají na závitu vysoké stoupání a zvýšenou ostrost hran, aby se do plechu zařezávaly požadovaným způsobem
 • pružné šrouby – jsou charakteristické tenkým a dlouhým dříkem, který se při montáži a následném používání neustále pružně dotvarovává, čímž si spoj udržuje svou pevnost
 • zavrtávací šrouby a vruty – mají rovněž kuželovitou špičku, která se zavrtá do spojovaného materiálu odpovídající tvrdosti

Členění šroubů dle tvarování hlavy a pohonu

Pohon šroubu slouží ke vnášení momentu, a tudíž montáži do konstrukce. Tvarování hlavy šroubu může být samotné použito jako pohon, případně může být doplněno drážkou speciálního tvaru a velikosti, jejž umožňuje vložení montážního nástroje. Dle tvaru hlavy se šrouby člení do těchto kategorií:

 • šrouby se zápustnou hlavou – mají kónický přechod do dříku, který umožňuje pevnější propojení s podkladovým (spojovaným) materiálem, obvykle jsou vybaveny lineární nebo křížovou drážkou
 • šrouby s válcovou hlavou s vnitřní drážkou s pravidelným tvarem – obvykle se jedná o imbus nebo torx apod., slouží k vytváření menších spojů vyžadujících velké utažení
 • šrouby s půlkulatou hlavou – umožňují pevnější přichycení k podkladové ploše a bývají vybaveny lineární nebo křížovou drážkou

Typy hlav i pohonů šroubů jsou velmi variabilní. Pro šrouby s průběžnou lineární drážkou nebo křížovou drážkou je možné utahovat různými nástroji, šrouby s pohonem řešeným tvarováním hlavy se utahují pomocí klíče.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup